Formy nierzeczywisteElipsa Hybrydowa oraz Elipsa Hormonalna

Elipsa Hybrydowa oraz Elipsa Hormonalna

Elipsa Hybrydowa oraz Elipsa Hormonalna

Hybryda jest to połączenie, w jedną maszynę (układ współdziałający), rozwiązań pozornie ze sobą niewspółgrających. Najczęściej jest to połączenie kilku urządzeń, kiedyś produkowanych osobno, w jedno.

Elipsa Hybrydowa ma za zadanie przyśpieszenie odbudowy komórek  organizmu. Jej działanie oparte jest o wyodrębniony szczep drożdży i ułożony w zapisie kodowym na zasadach hybrydy. Osoby poddane próbie zwróciły uwagę na zmianę zachowań agresywnych i łagodzenie uciążliwych, fizycznych uszkodzeń. Oddziaływanie Elipsy w ciągu dnia uzyskuje się poprzez umieszczenie jej w prawej kieszeni spodni napisem do ciała. Podczas nocy Elipsę umieszcza się na prawym nadgarstku pod opaskę dla sportowców, napisem do naczyń krwionośnych.

Elipsa Hormonalna ma za zadanie nadać chęć do życia i działania, wpływa na układ rozrodczy kobiet i mężczyzn w połączeniu z Elipsą Hybrydową. Ma również wpływ na stany depresyjne inspirując do wykonywania czynności dnia codziennego. Nosimy ją po lewej stronie ciała w lewej kieszeni, a na noc umieszczamy na lewym nadgarstku. Dobór Elipsy jest indywidualny w zależności od stanu kondycji zdrowotnej.

Cena: 300 zł


design © estetyczny.net | Zaloguj się